Friday, December 7, 2012

Otomobil işçileri Türk Metal bürokrasisine isyan ettiler

Kemal Ülker

13 Kasım tarihinde, 1.500 öfkeli otomobil işçisi, Türkiye’nin kuzeybatısında bulunan Bursa şehrinde yer alan Renault fabrikasında iş bıraktılar ve bir oturma eylemi düzenlediler. Bu eylemi dikkat çekici hale getiren şey, yapılan protestonun esas olarak işçilerin resmen kendi yetkili sendikaları olan Türk Metal’i (Türkiye Metal, Çelik, Mühimmat, Makine, Metalden Mamul Eşya Oto Montaj ve Yardımcı İşçileri Sendikası) hedef alıyor olmasıydı. Yozlaşmış Türk Metal yönetimi bu eylemin hemen öncesinde işverene işçilerin taleplerini tamamen göz ardı eden bir toplu iş sözleşmesi taslağı sunmuştu. Sendikanın bu tutumu, ücret ve çalışma koşullarının son yirmi yıl boyunca giderek bozulduğuna tanık olan işçiler için bardağı taşıran son damla oldu ve işçiler Türk Metal sendikasının temsilci odasının da yer aldığı fabrikadaki yönetim ofislerinin önünde protesto eylemlerini başlattılar.


Oyak-Renault fabrikası

Olay yerinden gelen haberlere göre, toplam 5.000 işçi, Türk Metal sendikası tarafından hazırlanmış olan toplu iş sözleşmesi taslağını, geçmiş yıllarda yapılan bir dizi ücret indiriminin ardından, kötü çalışma koşullarında ve yetersiz düzeydeki ücretlerde talep ettikleri iyileştirmeleri içermediği için reddediyorlar.

Pazartesi gecesi yüzlerce işçi, “Sendika istifa” diye slogan atmaya başladı. İşçilerin protestosu gece yarısına kadar sürdü.

Oyak-Renault’da oturma eylemi yapan işçiler

Türkiye'nin ikinci büyük otomobil üreticisi olan Renault Türkiye (Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.), hisselerinin %49’u Oyak’a (Türk Silahlı Kuvvetleri Emekli Sandığı) ve %51’i Renault’ya ait olan bir ortaklık.

Oyak-Renault işçileri sendikaları şirket yönetimiyle toplu pazarlık görüşmelerine başlamadan önce, toplu iş sözleşmesi taslağının hazırlandığı sırada kendilerine danışılmadığı için son derece kızgındılar. Sendika yönetimi üyelerine vermiş olduğu sözleri büyük bir pervasızlıkla görmezden gelmişti. Bunun yerine, Türk Metal yöneticileri, haftalarca, tabandaki işçilere en ufak bilgi vermeden, kapalı kapılar ardında yürüttükleri görüşmelerin ardından, en nihayet şirket yönetimine istediği her şeyi veren bir toplu iş sözleşme taslağı hazırladılar.

Protesto eylemine katılan işçiler Türk Metal sendikası üyeliğinden istifa etmek ve Birleşik Metal-İş sendikasına üye olmak üzere gerekli yasal işlemleri gerçekleştirebilmek için fabrikaya bir noterin gelmesini talep ettiler. Türk Metal sendikası, Türkiye’deki üç işçi sendikası konfederasyonu içinde en büyüğü olan Türk-İş’e üye. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) üye olan rakip sendika Birleşik Metal-İş de bu fabrikada örgütlenme çalışmaları yürütüyor. Türkiye'deki kısıtlayıcı emek karşıtı yasalar bir sendikadan ayrılmak ve rakip bir sendikaya üye olmak için son derece zor ve pahalı bir yasal süreçten geçilmesini zorunlu kılmaktadır. Bunun için işçilerin bir notere gitmeleri, ayrıntılı bir formdan beş adet doldurmaları ve genellikle birkaç günlük ücretlerine karşılık gelen bir noter harcı ödemeleri gerekmektedir.
Otomobil işçilerinin Türk Metal sendikasına karşı başlattıkları isyanı bastırmak amacıyla Oyak-Renault tarafından istihdam edilen özel güvenlik görevlileri, Türkiye’deki faşist hareketin üyeleri ve polisin verdiği destekle birlikte fabrikayı abluka altına aldılar. Faşistler, yakındaki BOSCH fabrikasından Oyak-Renault fabrikasında çalışan işçilerle dayanışma göstermek üzere gelen bir grup işçiye saldırdılar. Faşistler aynı zamanda solcu medya kuruluşları için çalışan gazetecilere de saldırdılar. Faşist haydutların saldırısı sonucunda üç işçi ağır biçimde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

BOSCH işçileri, bu yılın başlarında, aynı yozlaşmış sendikayı hedef alan benzer bir eylem başlatmış oldukları için, Oyak-Renault işçileriyle kader birliği içinde olduklarının farkındaydılar. Sekiz ay önce, 14 Mart 2012 tarihinde, BOSCH fabrikasında çalışan 6.000 işçinin yüzde 75'i Türk Metal sendikasından topluca istifa etti. BOSCH Türkiye, Türkiye'de toplam 10.000 'den fazla işçi istihdam ediyor ve Bursa'daki fabrikası aynı zamanda BOSCH’un küresel otomotiv araştırma ve geliştirme merkezi olarak faaliyet gösteriyor.

Türk Metal, Türkiye'deki faşist hareketle uzun yıllar boyunca yakın ilişki içinde olmuş bir sendika. Sendikanın ambleminde sembol olarak, eski bir İslam öncesi Türk toteminden gelen bir kurt figürü yer almaktadır. Aynı figür uzun yıllardır Türkiye’deki (genel olarak "Bozkurtlar” olarak bilinen) faşist hareketin ortak bir sembolü olarak kullanılmaktadır. Türk Metal, 1970 yılında DİSK’e karşı bir saldırı silahı olarak kurulmuş ve çok dar bir üye tabanına sahip olan, faşist işçi sendikaları konfederasyonu MİSK’in üyesi olan Milli-İş sendikasının bir devamıdır.

Türk Metal’in logosu

Metal işçilerinin duydukları öfkeyi anlayabilmek için bir parça tarihsel arka plan bilgisine sahip olmak gerekiyor. Bursa’da otomobil işçileri 1990’lı yılların sonlarına kadar, o tarihte bile fabrikalarında acımasız bir çalışma rejimine tabi tutuluyor olmalarına rağmen, görece yüksek ücretler alıyorlardı. Ancak son yirmi yıl içinde otomobil işçilerinin ücretleri ve çalışma koşulları, artan küresel rekabet ve dünya çapında yaşanmakta olan ekonomik krizin doğrudan bir sonucu giderek kötüleşti. Son olarak otomobil işçileri 2009 yılında, Türk Metal tarafından verilen ödünlerin bir sonucu olarak reel, ücretlerinde yüzde 11 oranında bir kayıp yaşadılar.

Bu reel ücret kayıpları, otomobil üreticilerinin son yirmi yıl içinde, Türk Metal bürokrasisinin sağladığı kritik destekle birlikte, işçilerin çalışma yoğunluğu ve iş yükünün sistematik bir biçimde artırmasının üzerine geldi.

Türk Metal yönetimi, 1990’lı yıllar boyunca, örgütlü olduğu fabrikalarda, işçilerin daha fazla sömürülmesi yoluyla kâr marjlarını korumayı hedefleyen sözde Kalite Çemberleri ve diğer türden esnek çalışma uygulamalarının işçilere dayatılması için işverenlerle işbirliği yaptı.

Türkiye kapitalizmi yeni yüzyılın ilk yılında (2001 yılının Şubat ayında) modern tarihinde yaşadığı en ağır ekonomik krizle karşı karşıya kaldı. Bu kriz sadece Türkiye’ye özgü bir olgu değildi ve son tahlilde dünya kapitalist sisteminin yeni eğilimlerinin bir ürünüydü.

Burjuvazi Türkiye kapitalizminin bu uzun süreli krizine işçileri daha fazla ezerek karşılık verdi. 1990 yılında yaşam standartlarına yönelik saldırıların ilk dalgası, öncelikli olarak esnek çalışma uygulamalarının işçilere kabul ettirilmesini temel alıyordu. 2001 yılında krizle başlayan ikinci dalga ise, buna ek olarak, reel ücretlerin düşürülmesine dayanıyordu. Sömürü oranında iki dalga halinde yaşanan bu sistematik artış, işçilerin yaşam koşullarının yirmi yıl öncesine göre önemli ölçüde kötüleşmesine neden oldu.

Bu dönem boyunca, Türk Metal bürokrasisinin, kâğıt üzerinde temsil eder göründüğü işçilerden gelebilecek patlayıcı tepkileri önleyebilme becerisi önemli ölçüde azaldı. Sonuç, tabanda yer alan işçiler arasında sadece işverenleri değil, ihanet içindeki Türk Metal bürokrasisini de hedef alan çeşitli öfke patlamaları oldu. Bu tür bir olay 2009 yılının Nisan ayında, Türk Metal, Türkiye’nin Karadeniz kıyısında yer alan Zonguldak şehrinde bulunan çelik üreticisi Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları’nda (Erdemir) yüzde 35 oranında ücret indirimi yapılmasına onay verdiği zaman yaşandı. 20 Nisan günü, sayıları 1.000 civarında olan öfkeli Erdemir işçisi Türk Metal’in şube binasını bastı ve sendikanın şirket yönetimi ile verilecek ödünler konusunda sürdürmekte olduğu görüşmelerle ilgili bilgi talep ederek uzunca bir süre şubeyi işgal etti.

Metal işçilerinin yaşam standartlarının aşağıya çekilmesi konusunda işverenlerin hevesli bir ortağı olarak hareket etmenin yanı sıra, Türk Metal’in yakın tarihi, bu sahte işçi örgütünün yozlaşmışlığını ve faşist ve paramiliter güçlerle olan yakın bağlarını ortaya koyan çeşitli skandallarla doludur. 2009 yılında, sendikanın eski yöneticilerinden olan Mahmut Taşdemir, sendikanın o tarihte genel başkanı olan Mustafa Özbek’in (Türk Metal’in şu anki genel başkanı Pevrul Kavlak o tarihte Özbek’in yardımcısı konumundaydı) paramiliter bir güç olan ve ölüm mangaları düzenlemekle suçlanan Jitem’le işbirliği yaptığını, bu tür suç örgütleriyle kurduğu ilişkiler yoluyla sendikanın yönetimini elinde tuttuğunu ve işçilere çeşitli baskılar yaptığını ileri sürdü. Daha sonra Özbek yasadışı paramiliter bir siyasi komplo örgütü olan Ergenekon soruşturması kapsamında yapılan bir polis baskınının ardından, tutuklanarak hapse atıldı. Ayrıca, Taşdemir yaptığı açıklamada Jitem toplantılarının sendikanın genel merkezinde yapıldığını da söyledi.

Mustafa Özbek, bu sözde işçi sendikasının ne ölçüde yozlaşmış bir kurum olduğunu göstermek bakımından iyi bir örnek oluşturmaktadır. Özbek birçok büyük şirket sahibiyle yarışabilecek boyutta, insanın dudaklarını uçuklatan bir kişisel servete sahip. Yoksul bir ailenin çocuğu olan Özbek, 34 yıllık sendika yöneticiliği sırasında Ankara, Didim ve Kıbrıs’ta bulunan beş yıldızlı otellerin yanı sıra, ART televizyonu ve Baha haber ajansı gibi kuruluşlara sahip olmasına yetecek kadar büyük bir servet birikimi yapmayı başardı. Özbek aynı zamanda koyu Kemalist Cumhuriyet gazetesinin yüzde 40’lık hissesine de sahip.

Türk Metal’in bugünkü genel başkanı Kavlak’ın geçmişi birçok bakımdan Özbek’inkine benziyor. Ne var ki, Özbek’ten farklı olarak, İslamcı AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) hükümetinin, Türkiye burjuvazisinin Batıcı sözde-“laik” kanadının son kalesi olan orduyu ağır bir yenilgiye uğratmayı başarmasının ardından Kavlak taraf değiştirdi ve bu nedenle bir yılı aşkın bir süredir Türk Metal’in yayınları Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın resimleriyle dolu.

Türkiye işçi sınıfının yirmi yıllık bir durgunluk döneminin ardından tekrar sınıf mücadelesi sahnesine çıkmakta olduğunu söyleyebilir miyiz? Metal işçilerinin yozlaşmış Türk Metal bürokrasisine karşı bu isyanı işçi sınıfının önemli kesimleri üzerinde harekete geçirici bir etki yaratabilir mi? Yakın zamanda Türkiye proletaryasının yeni bir uyanış sürecine girmesini bekleyebilir miyiz?

Marksistler olarak biz metal işçilerinin sendikalarını değiştirmek için giriştikleri bu eylemi destekliyoruz. Bununla birlikte, bu mücadelede Birleşik Metal-İş yönetimine güvenilebilineceğini düşünmek saflık olur. İşçilerin, 1998 yılında Bursa'da çeşitli fabrikalarda çalışan yaklaşık 8.000 metal işçisinin Türk Metal bürokrasisine karşı benzer bir eyleme giriştiğini ve o tarihteki Birleşik Metal-İş yönetiminin mevcut statükoyu bozmamak adına bu işçilere sırtını döndüğünü akıllarından çıkarmamaları gerekiyor. Bunun sonucunda, işçilerin saflarında yaşanan bu patlama yenilgiyle sonuçlandı ve bu eylemlere öncülük etmiş olan işçilerin tamamı işverenler tarafından, Türk Metal yönetimiyle işbirliği içinde işten çıkarıldı.

Tüm Oyak-Renault işçilerini kendi işçi komitelerini örgütlemeye ve Birleşik Metal-İş yönetiminin aşağıda yer alan talepleri yerine getirmesini sağlamak için ısrarcı bir tutum almaya çağırıyoruz:

* İşverenlerle yapılacak tüm görüşmeler sadece sendika yöneticilerine değil, tabanda yer alan işçilerin demokratik olarak seçilmiş temsilcilerine de açık olmalıdır. Sendika ile şirket yönetimi arasındaki tüm gizli görüşmelere son verilmelidir.

* İşçi temsilcileri gerekli gördükleri zaman, sendikanın tüm mali hesaplarını denetleme, gözden geçirme, doğruluğunu saptama ve inceleme hakkına sahip olmalıdır.

* Sendika yöneticileri tabandaki üyelerin dörtte birinin talep etmesiyle geri çağrılabilmelidir.

* Sendika yöneticilerinin ücretleri ve diğer maddi hakları ortalama bir işçinin ücretinden ve sahip olduğu sosyal haklarından daha fazla olmamalıdır.

* Yeni toplu iş sözleşmesi görüşmelerine yönelik talepler bizzat işçiler tarafından belirlenmelidir. Bu taleplerde herhangi bir değişiklik yapılması ancak tabandaki üyelerin gizli oyuyla söz konusu olabilmelidir. Ayrıca işçiler, Türkiye işçi sınıfının tüm gücüyle aşağıdaki taleplerin arkasında seferber edilmesi gerektiği konusunda ısrarcı olmalıdırlar:

* Türk Metal yöneticileriyle paramiliter ve faşist gruplar arasındaki bağlantılara yönelik bir bir adli soruşturma başlatılsın. İşçilere yapılan saldırıları başlatmaktan suçlu bulunanlar yargılansın. Bursa’da ve başka yerlerde faşistlerle işbirliği yapan ve kendilerini işçi sınıfının sırtından zenginleştiren sendika yöneticilerinin faaliyetleri hakkında bir rapor hazırlamak üzere, polisten ve devlet yargı sisteminden bağımsız, üyeleri işçilerden oluşan bir soruşturma komisyonu kurulmalıdır.

* Türkiye işçi sınıfı, bankaların ve büyük sermayenin oluşturduğu uluslararası konsorsiyum ve onların siyasi sözcüleri tarafından kapitalizmin krizinin bedelini işçi sınıfına ödetmek için planlanan, emekçilerin yaşam standartlarını tahrip etmeye yönelik girişimlere karşı tüm Ortadoğu ve Avrupa’nın işçileriyle ortak dayanışma eylemlerinin içinde yer almalıdır.

EK NOT

Oyak-Renault yönetimi, Çarşamba günü, 23 Birleşik Metal-İş üyesini yasadışı greve katıldıkları gerekçesiyle işten çıkardı. Sabahleyin işbaşı yapmak üzere kartlarını basmak isteyen 23 işçi, işyerlerinin girişinde yer alan turnikelerin kartlarını okumadığını gördüler. Önümüzdeki günlerde yeni işten çıkarmalar yapılabilir. Fabrikada dolaşan söylentilere göre 25 işçinin daha işten çıkarılması an meselesi.

Şirket yönetiminin sendikalarının uygulamalarını protesto eden işçilere karşı giriştiği bu misilleme harekâtı Oyak-Renault yönetimi ile Türk Metal bürokrasisinin yakın işbirliği içinde olduklarını gösteriyor. İşten çıkarılan işçiler protestonun yapıldığı gün şirket yönetiminin temsilcileri tarafından Türk Metal yönetiminin hazırladığı toplu iş sözleşmesi taslağını protesto etmemeleri konusunda açıkça uyarıldıklarını iddia ediyorlar. İşçiler aynı zamanda Türk Metal yöneticilerinin işten çıkarılması gerektiğini düşündükleri işçilerin isimlerini içeren listeler hazırladıklarını da öne sürüyorlar. Elbette işten çıkarılmış olan 23 işçinin yapılan protestoya öncülük etmiş olan işçiler olmaları rastlantısal bir durum değil.

Bizler, Marksistler olarak, kendilerini Birleşik Metal-İş’in temsil etmesini isteyen işçilerle dayanışma içindeyiz. İşten çıkarılmış olan 23 işçinin işlerine iade edilmelerini, sürdürülen gözdağı verme kampanyasına derhal son verilmesini ve Oyak-Renault’nun çalışanlarının kendilerini temsil edecek sendikayı kendi özgür iradeleriyle seçme haklarına saygı göstermesini talep ediyoruz.

Birleşik Metal-İş’in işten çıkarılmış olan 23 işçiye mutlaka destek sağlaması gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Bu işçilerin ve ailelerinin sendikanın sahip olduğu hatırı sayılır büyüklükteki kaynaklarla desteklenmesi gerekiyor. Birleşik Metal-İş’i bu işçilere uluslararası destek ve dayanışma sağlamak için somut adımlar atmaya çağırıyoruz. Renault gibi çok uluslu şirketlerle başa çıkabilmenin tek yolu uluslararası işçi sınıfını, ulusal sınırların ötesine geçen dayanışma eylemleri içinde örgütlemektir.

Oyak-Renault eyleminin videosu

Sunday, November 18, 2012

Auto workers revolt against the Türk Metal bureaucracy


By Kemal Ülker
On November 13, 1,500 angry auto workers stopped work and staged a sit-in at the Renault factory in Bursa in north eastern Turkey.  What made this action notable was that the protest was aimed primarily against their officially recognized union, Türk Metal (Union of Metal, Steel, Ammunition, Machinery, Automobile and Related Industry Workers of Turkey). The corrupt officials of Türk Metal had just initialled an agreement with management that completely ignored the demands of the workers. The protest, which took place in front of the management offices of the factory, where the Türk Metal union maintains its own office, was the final straw for workers who have seen their wages and working conditions steadily deteriorate over the past two decades.
Oyak-Renault factory
According to reports from the scene a total of 5,000 workers rejected the proposal made by the Turkish Metal Workers Union, citing poor working conditions and inadequate wages that have come on top of a series of wages cuts in previous years.
 "The union must resign," chanted hundreds of workers on Monday night. Their protests went on past midnight.
Workers sit-in at Oyak-Renault
Turkish Renault (Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları inc.), the second largest automobile manufacturer in Turkey is jointly owned by Oyak (Turkish Armed Forces Pension Fund) and Renault with Oyak owning 49% and Renault owning 51% of the company.
 The  Oyak-Renault workers were furious that they had not been consulted before the union reached the proposed deal with management  in advance of a scheduled round of collective bargaining. The union leadership blatantly disregarded promises they made to the membership.  Instead, after weeks of secret negotiations behind the backs of rank and file workers, Türk Metal officials finally presented an agreement to the membership that gave management everything they wanted. 
The protesting workers demanded that a notary public come to the factory so that they can begin the legal process of leaving the Türk Metal union and join the United Metalworkers’ Union (Birlesik Metal-İs). The Türk Metal union is a member of Türk-İş, one of the three largest trade union confederations in Turkey.  Birleşik-Metal, a rival trade union tied to the Confederation of Progressive Trade Unions (DİSK), has been trying to unionize at the plant as well.  Onerous anti-labor laws in Turkey mandate an extremely difficult and expensive legal process to leave a union and join a rival organization. Workers are required to go to a notary public, complete five copies of a detailed form, and pay a fee that is often equivalent to several days pay.
 In response to the auto workers’ revolt against Türk Metal, private security guards employed by Oyak-Renault, were joined by members of the Turkish fascist movement and police in a blockade of the factory. The fascists attacked a group of workers from the nearby BOSCH factory who came to the protest to show their solidarity with the workers of the Oyak-Renault factory.  The fascists also attacked journalists affiliated with left-wing media organizations.   Three workers suffered severe injuries at the hands of the fascist thugs and had to be hospitalized.
The BOSCH workers recognized their kinship with the Oyak-Renault workers for they had initiated a similar action earlier this year aimed against the same corrupt union. Eight months ago, on March 14, 2012, 75 percent of the 6,000 workers at the BOSCH plant resigned en masse from Türk Metal.  BOSCH Turkey employs more than 10,000 workers in Turkey in total, and its Bursa plant also acts as a BOSCH’s global automotive research and development centre.
 Türk Metal has long had close relations with the fascist movement in Turkey. The logo of the union features the figure of a wolf as its symbol, drawing from an ancient pre-Islamic Turkish totem. The same figure has long been a common symbol of the Turkish fascist movement (popularly known as the “Grey Wolves). Türk Metal is an extension of the Milli-İs (an affiliate of the then tiny fascist union confederation MISK) union, which was established in 1970 as an offensive weapon against the Federation of Revolutionary Workers’ Unions (DISK).
Logo of Türk Metal
 A little historical background is required to understand the anger of these workers. Up to the end of 1990s auto workers used to enjoy relatively high wages in Bursa, although even then they were subjected to a ruthless working regime in their factories. But in the last twenty years the conditions of the auto workers have steadily deteriorated, a direct result of increasing global competition and the world-wide economic downturn.  Most recently auto workers experienced an 11 percent loss in real wages since 2009 as a result of concessions made by Türk Metal.  This follows a pattern over the past two decades where, with the crucial assistance of the Türk Metal bureaucracy auto manufacturers were able to implement systematic reductions in operating times and considerable increases in workloads.
Throughout the 1990s Türk Metal collaborated with employers regarding the introduction of the so-called Quality Circles and other similar working practices with the aim of maintaining profit margins by increasing the exploitation of the workers. 
The first year of the new century (February 2001) ushered in the most severe economic crisis Turkish capitalism has experienced in its modern history. This downturn was not just a Turkish phenomenon,  but in the final analyses a product of the most recent trends of the world capitalist system.
 In  response to the prolonged crisis of Turkish capitalism, the bourgeoisie reacted by squeezing the working class. The first wave of attacks on living standards in the 1990’s were primarily based on the imposition of flexible work practices.  The second wave, starting in 2001, was based on cutting real wages. Altogether this systematic increase in the rate of exploitation of workers drove down their conditions of life significantly from what they had been twenty years ago. 
Throughout this period, the ability of the Türk Metal bureaucracy to stifle explosive reactions from the workers they nominally represented was severely undermined.  The results were several explosions aimed not only against the employers but against the treacherous Türk Metal bureaucracy.  One such incident occurred in April 2009, when Türk Metal gave its consent to cut wages by 35 percent in Eregli Iron and Steel Factories (Erdemir) a steel maker located in Turkey’s Zonguldak Province on the Black Sea. On April 20, some 1,000 angry metal workers from Erdemir, stormed the branch office of Türk Metal and occupied the office for an extended period, demanding information regarding the union’s ongoing talks on concessions with company management.   
In addition to acting as an enthusiastic partner of the employers’  destruction of the living standards of metal workers, the recent history of Türk Metal has been marked by several scandals that illustrate the corruption and criminality of this phony workers organization and its intimate ties to fascist and paramilitary outfits.  In 2009, a former leader of the union, Mahmut Tasdemir, alleged that the union’s leader at the time, Mustafa Ozbek, (current President of Türk Metal, Pevrul Kavlak was a deputy of  Ozbek) had cooperated with a paramilitary force, Jitem, accused of organising death squads, to retain his control over the union and apply pressure on workers. Later, Ozbek was arrested following a police raid as part of the investigation into Ergenekon, a clandestine paramilitary-political conspiracy. Tasdemir also charged that the illegal secret unit had held meetings at union headquarters.
 Ozbek is a good example of the extent of the corruption of this so-called union. His  private fortune is staggering, rivalling those of many corporation owners.  From a background in poverty, he managed to accumulate enough wealth in his 34 years as a union leader to become the owner of five-star hotels in Ankara, Didim and Cyprus, as well as ART television and the Baha news agency. He also owns a 40 percent share of the staunchly Kemalist Cumhuriyet daily newspaper.
 The history of the current president of Türk Metal, Kavlak, is similar in many respects to Ozbek’s. However, unlike Ozbek, after the Islamist AKP (Justice and Development Party) government managed to hammer the Turkish Military as the last bastion of the pro-Western so-called “secular” wing of the Turkish bourgeoisie, Kavlak changed sides and for more than a year Türk Metal’s publications are full of pictures of incumbent prime minister of Turkey, Recep Tayyip Erdogan.
Is it possible to say that after almost two decades of stagnation, the Turkish working class is taking the stage of class struggle? Can this revolt of metal workers against the corrupt Türk Metal bureaucracy create an electrifying impact on major sections of the working class? Can we expect to soon see a new awakening of the Turkish proletariat?
As Marxists we support the action taken by the metal workers to switch unions.   However it would be naïve to think that the leaders of Birlesik Metal-İs can be trusted.  Workers should keep in mind that in 1998 when almost 8,000 metal workers from several factories in Bursa revolted against Türk Metal bureaucracy, the then leadership of Birlesik Metal-İs turned its back on these workers in order not to upset the status quo.  As a result, this outburst ended in defeat and the leaders of these actions were all sacked by their employers working in collaboration with the Türk Metal leadership.  We urge the Oyak-Renault workers to organize their own rank and file committees and insist of the Birlesik Metal-İs leadership that they carry out the following demands:
 * All negotiations with employers must be open to the democratically elected representatives of rank file workers and not just union officials.   End all secret negotiations between the union and management. 
* Workers' representatives must have the right to audit, check, verify and examine all financial accounts of the union whenever they deem it necessary.
*Union leaders must be able to be recalled on the demand of one-fourth of the rank-and-file members.
* Union leaders’ wages and other material benefits must not be more than average workers’ wages and benefits.
* Demands for a new round of collective bargaining negotiations must be decided by the workers themselves. Any changes that will be made regarding these demands must be undertaken by secret ballot of rank-and-file members.
In addition workers should insist that the full power of the Turkish working class be mobilized behind the following demands:
*Launch a criminal investigation into the ties of leading members of Türk Metal with paramilitary and fascist groups.  Those found guilty of initiating attacks on workers must be brought to justice.  A worker’s commission of inquiry should be established that is independent of the police and the corrupt state judiciary to report on the activities of those union leaders at Bursa and elsewhere who have collaborated with fascists and enriched themselves on the backs of the working class. 
* The Turkish working class should join in solidarity actions with workers throughout the Middle East and Europe in common actions against the destruction of living standards orchestrated by the  international consortium of banks and businesses and their political spokesmen as they attempt to make the working class pay for the crisis of capitalism.      

POSTSCRIPT

On Wednesday, Oyak-Renault management dismissed 23 Birlesik Metal-İs members for joining an illegal strike. In the morning while trying to clock-in the 23 were denied entry to the site. Additional dismissals can happen soon. According to rumours circulating around the plant another 25 workers could be sacked at any time.

This retaliation by management against workers protesting the actions of their union clearly shows the intimate ties between Oyak-Renault and the Türk Metal bureaucracy. The sacked workers 
claim that on the day  of the protest management repsentatives explicitly warned them not to protest against the Türk Metal deal.  Workers are also claiming that Türk Metal leaders are making up the lists of workers to be victimized.  It is of course no accident that the 23 workers who were dismissed were the leaders of the protest.

As Marxists we stand in solidarity with those workers who want  Birlesik Metal-İs to represent them. We call for the reinstatement of the 23 sacked workers, an end to the campaign of intimidation, and for Oyak-Renault to respect the right of its workforce to select a union of their choice.

We insist that Birlesik Metal-İs provide assistance to the 23 sacked workers.  These workers and their families should be supported with the sizeable resources at the command of the union.  We call upon Birlesik Metal-İs to take concrete actions to mobilise international support and solidarity for these workers. The only way to take on multinational companies like Renault is to organize the working class internationally in solidarity actions that cut across national borders. 


https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

Wednesday, November 7, 2012

95th Anniversary of the Russian Revolution

It is perhaps ironic that one day after the dismal election of 2012 we are celebrating the 95th anniversary of the Russian Revolution.  There could hardly be a starker contrast.  In one case,  the working class is presented with a choice between two representatives of the bourgeoisie, each of which is pledged to continue the assault on living standards and democratic rights that have marked the decade since 9/11.  As long as the two parties of the bourgeoisie continue to define political life, there is no future.

On the other hand, we recall a time 95 years ago when the working class shaped its own history and at a single stroke abolished the rule of capital.  To be sure the coming to power of a proletarian regime did not bring about the transformation of social relations envisioned in the program of socialism.  That was not possible in a single backward country still in the destructive grip of world war and economic breakdown. Nor is this the occasion for an explanation of how the proletarian regime that took power in 1917 underwent a bureaucratic degeneration in subsequent years culminating in the destruction of the flower of the revolution by the murderous regime of Stalin.

Today is a time to reflect on and celebrate that moment in history when it appeared that the prophetic slogan -  'The meek shall inherit the earth' - could become a living reality. We salute the workers, soldiers and sailors who stormed the winter palace in 1917. They stood on the shoulders of Spartacus' rebellion against the Roman Empire, the German peasant revolt, the Diggers of the English Revolution, the sans-culottes of the French Revolution  and the martyrs of the Paris Commune.  

We are reprinting below excerpts from a chronicler of those events, the Left Oppositionist Victor Serge. His book, Year One of the Russian Revolution, is notable for its portrait of the mood of the ordinary participants in these events. While not ignoring the decisive role of the leaders of the Revolution, particularly Lenin and Trotsky, Serge's account brings to life the workers and soldiers who were the engine of the revolution.

The complete text of Serge's book is available online at the Marxist Internet Archives.  The excerpts that follow are taken from chapter II of that book:  http://www.marxists.org/archive/serge/1930/year-one/ch02.htm

Victor Serge


*******************************************************************


Victor Serge

Year One of the Russian Revolution


The Insurrection of 25 October 1917


THE MASSES

From the rostrum Trotsky had just announced the withdrawal of the Bolsheviks from the Pre-Parliament (Democratic Conference). His voice, grating metallically, hurled the defiance of proletariat and peasantry before the highest authority of the Republic. Then he went out, passing in front of the sailors who were guarding the hall. As he passed them their bayonets wavered, and hard faces with burning eyes turned to the man who had just spoken. Gesturing with their bayonets, they asked him:
‘When do we use these?’

It was 6 October. The Democratic Conference, a mock parliament for the revolution summoned by the S-Rs and Mensheviks, had opened in Moscow in the middle of the previous month. Strikes had forced it out of the city; the staff in hotels and restaurants had refused to wait upon its members. It had now been transferred to Petrograd, and was deliberating under the protection of a picked unit of the most reliable sailors. But the bayonets of these men shuddered at the passage of a Bolshevik spokesman:

‘When do we use these?’ 

This state of feeling was general in the fleet. Two weeks before 25 October, the sailors of the Baltic squadron, anchored at Helsinki, demanded that no more time be lost, and that the destruction of the fleet by the Germans, which now appears to us to be inevitable, should be made holy by insurrection.  They were willing to die: but only for the revolution. Since 15 May the Kronstadt Soviet had refused to recognize the Provisional Government. After the July riots, the commissars sent by Kerensky to board ships and arrest ‘Bolshevik agitators’ received only this curt response: ‘Agitators? We are all agitators.’ It was true. The masses had innumerable agitators.
Delegates from the trenches came to the Petrograd Soviet with speeches of denunciation:

How much longer is this unbearable situation going to last? The soldiers have mandated us to tell you that if peace proposals are not presented immediately and seriously, the trenches will empty and the whole army will come home. You are forgetting all about us! If you cannot find the answer to the situation we shall chase out our enemies ourselves, at bayonet-point – but you will go with them!

Such, Trotsky relates, was the language of the front. 
At the beginning of October the insurrection broke out everywhere, spontaneously; peasant risings spread all over the country.
The provinces of Tula, Tambov, Ryazan and Kaluga are in revolt.
The peasants have been expecting peace and land from the revolution. They have been disappointed; and so they rise, seize the granaries of the landlords, and burn down their houses. The Kerensky government re-presses the risings wherever it has the force to do so. Fortunately its resources are limited. Lenin warns that ‘to crush the peasant upsurge means the murder of the revolution’. 

Within the Soviets of the cities and the armies, the Bolsheviks, until recently a minority, become the majority. In the Moscow Municipal Duma elections, they win 199,337 votes out of 387,262. Of the 710 members elected, 350 were Bolsheviks, 184 Kadets, 104 Socialist-Revolutionaries, thirty-one Mensheviks and forty-one other groups. On the eve of civil war, the moderate, middle-ground parties now fall back, and the extreme parties gain. At a time when the Mensheviks are losing all real influence, and the governing S-R party, which only a short while before appeared to carry immense weight, is reduced to the third place, the Kadets – the bourgeoisie’s own party – acquire new strength as they line up to face the revolutionaries. At the last elections in June the S-Rs and the Mensheviks had obtained seventy per cent of the vote: their share now is eighteen per cent. Of the 17,000 soldiers who vote, 14,000 are for the Bolsheviks.

The Soviets are becoming transformed. Once the strongholds of the Mensheviks and the S-Rs, they are becoming Bolshevized. There are new majorities forming in them. On 31 August in Petrograd and on 6 September in Moscow, the Bolshevik resolutions put before the Soviet obtain a majority for the first time. On 8 September, the Menshevik-S-R executives of the two Soviets resign. On 25 September, Trotsky is elected President of the Petrograd Soviet. Nogin [5] is elected to the same position in Moscow. On 20 September, the Soviet in Tashkent takes power. It is suppressed by the troops of the Provisional Government.  On 27 September, the Soviet in Reval decides in principle for ‘all power to the Soviets’. A few days before the October Revolution, Kerensky’s democratic’ artillery fires upon the revolutionary Soviet at Kaluga.

A little-known fact is worth recording here. At Kazan, the October insurrection triumphed before it had even begun in Petrograd. One of those who took part relates this dialogue between two militants at Kazan:
‘What would you have done if the Soviets had not taken power in Petrograd?’

‘It was impossible for us to refuse power, the garrison wouldn’t let us.’

‘Moscow would have rubbed you out.’

‘No, you are wrong. Moscow could never have got past the forty thousand soldiers we had at Kazan.’ 

All over this immense country, the whole labouring masses are moving towards revolution: peasants, workers, soldiers. It is an elemental, irresistible surge, with the force of an ocean.

Petrograd Soviet in session -1917THE PARTY OF THE PROLETARIAT

The masses have a million faces: far from being homogeneous, they are dominated by various and contradictory class interests; the sole means by which they can attain a clear-sighted consciousness – without which no successful action is possible – lies in organization. The rebel masses of Russia in 1917 rose to a clear consciousness of their necessary tasks, of their means and the objectives, through the organ of the Bolshevik party. This is not a theory, it is a statement of the facts. In this situation we can see, in superb relief, the relations that obtain between the party, the working class and the toiling masses in general. It is what they actually want, however confusedly, the sailors at Kronstadt, the soldiers in Kazan, the workers of Petrograd, Ivanovo-Voznesensk, Moscow and everywhere, the peasants ransacking the landlords’ mansions; it is what they all want without having the power to express their hopes firmly, to match them against the economic and the political realities, to formulate the most practical aims and choose the best means of attaining them, to select the most favourable moment for action, to extend the action from one end of the country to the other, to provide the exchanges of information and the necessary discipline, to co-ordinate the innumerable separate efforts that are going on – it is what they really want, without being able to constitute themselves into (in a word) a force of the requisite intelligence, training, will and myriad energy. What they want, then, the party expresses at a conscious level, and then carries out. The party reveals to them what they have been thinking. It is the bond which unites them from one end of the country to the other. The party is their consciousness, their organization.

When the gunners of the Baltic fleet grew anxious for the perils hanging over the revolution, and sought a way forward, it was the Bolshevik agitator who pointed a way. And there was no other way, that much was clear. When the soldiers in the trenches wanted to voice their determination to finish with the butchery, they elected, to the committee of their battalion, the candidates of the Bolshevik party. When the peasants became tired of the procrastinations of ‘their’ Socialist-Revolutionary party, and began to ask whether it was not time to act for themselves, it was Lenin’s voice that reached them: ‘Peasant, seize the land!’ When the workers sensed counter-revolutionary intrigue all about them, it was Pravda that brought them the slogans of action that they already half-knew, the words of revolutionary necessity. In front of the Bolshevik poster the wretched folk passing by in the street stop and exclaim, ‘That’s just it!’ That is just it. This voice is their own.

That is why the progress of the masses towards revolution is reflected in one great political fact: the Bolsheviks, a small revolutionary minority in March, become in September and October the party of the majority. Any distinction between the party and the masses becomes impossible, it is all one multitude. Doubtless, scattered among the crowds, there were many other revolutionaries: Left S-Rs (the most numerous), anarchists and Maximalists, who also aim towards the revolution. These are a handful of men swept along by events, leaders who are being led. How clouded their perception of realities is, we shall see by many instances. It is the Bolsheviks who, owing to their accurate theoretical appraisal of the dynamism of events, become identified both with the labouring masses and with the necessity of history. ‘The Communists have no other interests distinct from those of the working class as a whole’: thus the Manifesto of Marx and Engels. This sentence, written in 1847, now appears to us as one of fantastic foresight.

Since the July days, the party has passed through a period of illegality and persecution, and is now barely tolerated. It forms itself into an assault column. From its members, it demands self-denial, passion and discipline; in return, it offers only the satisfaction of serving the proletariat. Yet we see its forces grow. In April it had numbered seventy-two organizations with a member-ship of 80,000. By the end of July its forces numbered 200,000 members, in 162 organizations.


 *********************

THE RED GUARD

The events which now unfold in the two capitals are very different, but display a remarkable basic parallelism.

The initiative in forming the Red Guards in Petrograd came from the factory workers, who began it instinctively after the fall of Tsardom. In disarming the old order they had to begin to arm themselves. In April, two of the Bolshevik militants, Shlyapnikov  and Yeremeyev, began to put the spontaneous organization of the Red Guards into a systematic shape. The first regular units, if they can be called such, of’ this workers’ militia were formed in the outlying proletarian districts, principally in Vyborg. The Mensheviks and S-Rs tried, at first, to oppose the movement. At a closed session of the Soviet held in June, when they still had a majority, the Social-Democrat Tseretelli demanded the disarmament of the workers. He was too late. Proletarian command units had now been set up in every ward, and these were co-ordinated by a General Staff Headquarters for the city. Formed on a factory basis as a volunteer army – it was not individual workers but the factory as a whole that took the decision to enlist together or form its own unit-the first Red Guard detachments undertook the duty of protecting the great working-class demonstrations. During the July riots the Vyborg section kept the troops sent by Kerensky at a respectful distance. At this time Petrograd had about ten thou-sand Red Guards.

With Kornilov’s coup d’état (25-30 September) and the march of a Cossack division on the capital, the imminence of counter-revolution forced the Menshevik-S-R Soviet to arm the workers at speed. Not without friction: the munitions workers at Schiisselburg sent a bargeload of grenades, but the Soviet refused to take delivery of them – whereupon the Red Guard took delivery with-out further ado. The initiative of the workers made up for every-thing, sweeping past the insincerity and feeble will of the Socialists of ‘social peace’. The mobilization of the proletariat against Kornilov showed that an abortive counter-revolution can be as disastrous for the bourgeoisie as the failure of an insurrection is for the workers.

In September, the use of weapons was being taught in seventy-nine Petrograd factories. In a good many factories all the workers carried arms. The military organization of the Bolshevik party could not find enough instructors for these masses. On the eve of the October rising, the Red Guard numbered20,000 men, organized in battalions of 400 to 600 each divided into three companies, a machine-gun section, a liaison section and an ambulance section. Some of the battalions had an armoured car. Non-commissioned officers (workers) headed the battalions and the companies. Duties were performed on a rota system, with two thirds of the workers at their jobs in the factory at any time, and the other third ‘on guard’, with wages at their job rate paid for time on duty. The rules of the Red Guard required, for admittance, sponsorship from a Socialist party, a factory committee or a trade union. Three absences without excuse were grounds for expulsion. Infractions of discipline were tried by a jury of comrades. Unauthorized use of arms was an offence, and orders had to be obeyed without discussion. Each Red Guard carried a numbered identity card. The officers were elected; in practice, though, they were often selected by factory committees and other working-class bodies, with nominations for senior posts always submitted to the ward Soviets for approval. If the officers had not already received military training they were obliged to take special courses. 

It is worth remarking that this impressive initiative on the party of Petrograd’s proletariat was the fulfilment of Lenin’s own wishes in the urgent advice he gave in one of his Letters From Afar, written from Zurich on 11 March 1917 (24, Old Style). This advice was ignored at the time and the letter was only published later on as a historical document. In it Lenin discusses the ‘proletarian militias’ and appeals to the workers: ‘Do not allow the police force to be re-established! Do not give up your own local organizations!’ And form a militia without delay, including the women and the young people. ‘ Miracles of organization must be achieved’, he concluded.

In Moscow, it proved to be much harder to establish the Red Guard. The authorities, who were headed by S-Rs and Mensheviks, succeeded in virtually disarming the workers and part of the garrison. Grenades had to be manufactured in secret and explosives obtained from the provinces. The organization of the command and of communications was deplorably late. These weaknesses and delays were to cost the proletariat of Moscow a bloody street battle lasting six days.
The military organization of the party now numbered more than 100,000 soldiers and a certain number of officers. Out of this, Military Revolutionary Committees were to be formed every-where, the organs that directed the insurrection.

Red Guards in Petrograd - 1917

THE ARMED WATCH

The conflict between the two powers (Kerensky’s Provisional Government and the Soviet) entered a new, sharp phase from 16 October, when the Military Revolutionary Committee, headed by Antonov-Ovseyenko, Podvoisky and Chudnovsky, was formed by the Soviet. The garrison in Petrograd had now been won over to the Bolsheviks. The government tried to send the most revolutionary regiments off to the front, arguing that a German offensive was imminent. The MRC, now with its own communications, intelligence and munitions departments, began by appointing commissars in every unit of the troops. The bourgeoisie was arming – but the appointment of commissars at the arms depots put a stop to that. The delegates of the MRC were welcomed warmly by the soldiers, who knew that the Committee was determined to prevent them being sent off to the front. The MRC in effect refused to countersign the order for the departure of the Red regiments, pleading that it needed further information on the defence forces now available. The MRC now assumed the functions of a General Staff for the Red Guards, and issued definite instructions to the troops not to pay any attention to orders proceeding from their regular commanders. From then on, the insurrection was, as it were, latent. Two powers took the measure of one another, and two military authorities, one of them insurrectionary, deliberately countermanded each other’s orders.

The Second All-Russian Congress of Soviets was due to meet in Petrograd on 15 October. The Mensheviks succeeded in having it postponed until the 25th (7 November, New Style), thus gaining a respite of ten days for the bourgeoisie’s Provisional Government. Nobody could doubt that the Congress, where the Bolsheviks were certain of a majority, would vote for the seizure of power. ‘You are fixing the date of the revolution!’ said the Mensheviks to their Bolshevik opponents. In order that the predetermined conclusion of the Congress should not be a simple pipe-dream, it was necessary to support that decision by force of arms. Concerning the date of the uprising, two points of view were manifested: Trotsky wanted to link the action to the Congress itself, believing that an insurrection conducted on the party’s own initiative would have less chance of winning mass support; Lenin believed it ‘criminal’ to temporize until the Congress, since he feared that the Provisional Government would forestall the insurrection by a vigorous offensive. This fear, though legitimate, was not justified by the actual march of events: the enemy was caught napping.

In our opinion, the conflict here arose from two perfectly correct conceptions arising from different vantage-points. One stemmed from the strategic consideration of linking the party’s action with a demand immediately intelligible to the broadest mass of people (‘All power to the Soviets!’); this is, naturally, a condition of success. The other was based on the general policy of shattering any illusion that genuine proletarian power could be institutedbefore the insurrection. Once this possibility was admitted in theory, why not allow of power without an insurrection? There lay the slippery slope. Ever since 1906, Lenin had attacked the tendency to gloss over or discard the question of insurrection, in favour of the question of the organization of revolutionary power ... His position of realism could be summarized as: Conquer first! And so Lenin wanted the insurrection to precede the Congress, which would have no alternative but to sanction the accomplished deed. He urged this policy in a personal meeting with the organizers of the insurrection.  The details of the preparation interested him passionately: he would not have the attack put off at any price. Nevsky and Podvoisky tried vainly to persuade him that a few days’ extra preparation would only increase the chances of success. ’The enemy will profit by it too,’ he replied obstinately.

Antonov-Ovseyenko has left a vivid account of his meeting with Vladimir Ilyich a few days before the rising, in a house in the working-class district of Vyborg. Lenin arrived in disguise; he was wanted by Kerensky’s police and in the event of capture would doubtless have ended his days through an ‘accidental’ bullet.

We found ourselves in the presence of a little, grey-haired old man wearing pince-nez, wearing them with a proper, almost debonair style. One would have taken him for a musician, a schoolmaster or a second-hand book-dealer. He took off his wig, and we recognized his eyes, sparkling as usual with a glint of humour. ‘Any news?’ he asked. He was full of confidence. He wondered about our chances of calling the fleet up into Petrograd. Somebody objected that this would leave the front at sea undefended, and his reply was brusque: ‘Come now, the sailors must know that there is more danger to the revolution in Petrograd than on the Baltic.’

The Peter-Paul Fortress was a source of considerable disquiet to the Military Revolutionary Committee; it was situated in the centre of the city on an island in the Neva, and bristled with guns. Its artillery overlooked the Winter Palace and its armoury held 100,000 rifles. Its garrison appeared to be loyal to the Provisional Government. Trotsky proposed that the fortress should be taken from the inside – by holding a meeting there. He went there with Lashevich, and succeeded.

Peter and Paul Fortress

22 October was the Day of the Petrograd Soviet, the occasion of the great plebiscite of the insurrection, as it were. The immediate cause of its meeting was fairly trivial, as often happens when events of immense importance are in the course of accomplishment and the last link, often a slender one, appears in the long chain of causes. The Central Executive Committee of the Soviets, still under the sway of the social-peace Socialists, had charge of the funds of the Petrograd Soviet. The latter body needed a news-paper. It was decided to hold a series of large mass meetings on the 22nd with the aim of raising money for the foundation of the journal. The bourgeois press, terrified by this mobilization of masses, proclaimed that it was a riot, Kerensky gave out apparently forceful utterances which were nothing but wind: ‘All Russia is with us! We have nothing to fear!’ He issued a threat against ‘all those elements, groups and parties who are menacing the liberty of the Russian people, running the risk of opening the front to Germany, of a final and complete catastrophe’. A regular Galliffet or Cavaignac, [22] to all appearances. But his threats were empty. The 22nd saw a tremendous mobilization of the masses.

Every hall was filled to capacity. At the House of the People (Narodny Dom) thousands crammed the halls, the galleries, the corridors; in the great auditorium, human clusters were hanging, palpitating, like grapes from the metal structure of the building. John Reed was present. His notes on the gathering, where it was Trotsky’s voice that thrilled the crowd, deserve to be quoted: 

The people around me appeared to be in ecstasy. They seemed about to burst forth spontaneously in a religious hymn. Trotsky read a resolution to the general effect that they were ready to fight for the workers and peasants to the last drop of their blood ... Who was in favour of the resolution? The innumerable crowd raised their hands as a single man. I saw the burning eyes of men, women, adolescents, workers, soldiers, muzhiks. Trotsky went on. The hands remained raised. Trotsky said, ‘Let this vote be your oath. You swear to give all your strength, not to hesitate before any sacrifice, to support the Soviet, which undertakes to win the revolution and give you land, bread and peace.’ The hands remained raised. The crowd approved; they took the oath ... And the same scene was repeated all over Petrograd. The last preparations were made everywhere; everywhere they swore the last oath; thousands, tens of thousands, hundreds of thousands of men. It was the insurrection.

KRONSTADT AND THE FLEET

On the morning of the 25th, the revolutionary forces at Kronstadt received orders to prepare to undertake the defence of the Soviet Congress (for the whole offensive was conducted under the formal pretext of defence). We may pause for a moment at the preparations in Kronstadt, one of whose participants (I. Flerovsky) has left an excellent account. The rational element of co-ordination,. the superb organization of the rising as a military operation con-ducted along the rules of the war-making art, is clearly demonstrated here, and forms a striking contrast with the spontaneous or ill-organized movements which have been so numerous in the history of the proletariat.

The work of preparation for our intervention at Petrograd was carried on entirely at night. . . . The Navy Club was crammed with soldiers, sailors and workers, all of them obviously ready for battle. ... The revolutionary General Staff worked out the plan of action precisely, designated the different units and sections for each task, checked off the inventory of supplies and ammunition, and picked the leading personnel. The night was one of strenuous work. The following ships were selected to take part in the operation: the torpedo-boat and minelayer Love, the old cruiser Dawn of Liberty (formerly Alexander III), the monitor Vulture. Love and Vulture were to land troops in Petrograd. The cruiser was to take up a position at the entrance to the maritime canal, commanding the coastal railway with its guns. In the streets an intense but noiseless activity went on. Army detachments and squads of sailors marched towards the harbour. Only the serious, resolute faces of the leading ranks could be seen by the light of the torches. There was no laughter, and no talk. The silence was broken only by the military tread of marching men, by brief commands, and by the grinding of the lorries as they went past. At the harbour, the ships were speedily loaded. Detachments of men waited in line on the quay patiently awaiting their turn to embark. Is it possible, I could not help thinking, that these are the last few moments before the great revolution? Everything is going off with such simplicity and neatness that one would imagine some perfectly ordinary military manoeuvre was involved. It all has so little resemblance to the vistas of revolution that we remember from history... ‘This revolution,’ my companion said to me, ‘will go off in style.’

The revolution did, indeed, go off in proletarian style – with organization. That is why, in Petrograd, it won so easily and completely.

Another significant scene may be borrowed from Flerovsky’s memoirs. It is on board a ship steaming towards the insurrection. The delegate from the revolutionary headquarters enters the officers’ mess.

Here, the atmosphere is different. They are worried, anxious, disoriented. As I enter and salute, the officers rise. They keep standing while they listen to my brief explanation, and the orders I give. ‘We are going to overthrow the Provisional Government by force. Power is being transferred to the Soviets. We are. not relying on your sympathy: we have no need of it. But we do insist that you remain at your posts, going about your duties punctually and obeying our orders. We shall not give you any unnecessary trouble. That is all.’ ‘We understand,’ the captain answered. The officers went off immediately to their posts, and the captain mounted the bridge. A numerous flotilla came to the assistance of the workers and the garrison. Up the Neva sailed the cruisers Aurora, Oleg, Novik, Zabyika and Samson, two torpedo-boats, and various other ships.

THE TAKING OF THE WINTER PALACE

Three comrades had been deputed to organize the seizure of the Winter Palace: Podvoisky, Antonov-Ovseyenko and Lashevich. [25] With them Chudnovsky was working, a splendid militant from the earliest days of the party, who was soon to meet his death in the Ukraine. The former Imperial residence is situated in the centre of the city on the banks of the Neva; the Peter-Paul Fortress faces it 600 yards away on the other bank. To the south, the palace’s facade looks out over a vast paved square which contains the Alexander I Column. A historic spot. At the back of the square, in a semi-circle, lie the huge, respectable offices of the former War Department and Ministry of Foreign Affairs. Over this square, in 1879, the revolver shots fired by the student Soloviev cracked out, and the autocrat Alexander II could be seen running zigzag across the stones, with his head down, and pale with fright. In 1881 these dismal buildings were rocked by the dynamite charge set off under the Imperial apartments by the carpenter Stepan Khalturin. Under these windows, on 22 January 1905, soldiers opened fire on a crowd of workers who had come, carrying ikons and singing hymns, to petition the Tsar, the ‘little father’ of his people. Here lay about fifty dead and more than a thousand wounded; and the autocracy was wounded, too, to the death, by its own bullets.

Now, on 25 October, from the morning onwards, the Bolshevik regiments and the Red Guards began to encircle the Winter Palace, where Kerensky’s government had its offices. The assault was planned for 9 p.m., although Lenin was impatient and wanted it all over before then. While the iron ring closed slowly around the Palace, the Congress of the Soviets was assembling at Smolny, in a former high school for young ladies of the nobility. In a small room in the same building, Lenin was pacing up and down nervously, still an outlaw, still in his old man’s disguise. Of every new arrival, he asked, ‘The Palace – has it not been taken yet ?’ His fury mounted against the ditherers, the procrastinators, the indecisive ones. He threatened Podvoisky – ‘We shall have to shoot him, yes, shoot him!’ The soldiers, huddled around fires in the streets near the Palace, showed the same impatience. People heard them murmur about how ‘the Bolsheviks are starting to play at diplomacy too’. Once more, Lenin’s feelings even on a point of detail were those of the mass. Podvoisky, certain of victory, kept back the assault. The doomed enemy was demoralized with all the anxiety. Revolutionary blood was now easily spared, and each drop was precious.

The first summons to surrender was conveyed to the ministers at six o’clock. At eight, there was a second ultimatum. Under a flag of truce, a Bolshevik orator addressed the defenders of the palace, and the soldiers of a crack battalion crossed over to the revolutionaries. They were welcomed by loud hurrahs over the square which was now the field of battle. A few minutes later, the Women’s Battalion surrendered. The terrified ministers, guarded in a vast room without lighting by a few young officer-cadets, still hesitated to give in. Kerensky had run off, promising them that he would return shortly at the head of a troop of loyal soldiers. They expected to be torn to pieces by a howling mob. The guns of the Aurora – firing only blank cartridges! – finally demoralized the defending side. The Reds’ attack met only very slight resistance. Grenades exploded on the great marble staircases, there were hand-to-hand tussles in the corridors. In the twilight of a great ante-chamber, a thin line of pale cadets stood with bayonets crossed before a panelled door.

It is the last rampart of the last bourgeois government of Russia. Antonov-Ovseyenko, Chudnovsky and Podvoisky push past these powerless bayonets. One youngster whispers to them, ‘I’m on your side!’ Behind the door is the Provisional Government: thirteen wretched, trembling gentlemen, thirteen crestfallen faces hidden by shadow. As they are escorted out of the Palace by Red Guards, a cry for their blood goes up. Some soldiers and sailors have a fancy for a massacre. The worker-guards restrain them: ‘Don’t spoil the proletarian victory by excesses!’

The ministers of Kerensky go off to the Peter-Paul Fortress, that old Bastille which has held all the old martyrs of Russian free-dom. There they meet the ministers of the last Tsar. It is all over.
In the adjoining areas of the city, normal traffic had not been interrupted. On the quays, the idlers were staring peaceably.
One detail more on the organization of the attack. In order to ensure that any temporary successes won by the enemy should not interrupt their work, the military leaders of the uprising had prepared two  reserve headquarters.

THE CONGRESS OF THE SOVIETS

Just as the Reds are surrounding the Winter Palace, the Petrograd Soviet meets. Lenin comes out of hiding, and he and Trotsky announce the seizure of power. The Soviets will offer a just peace to all the belligerent powers; the secret treaties are going to be published. Lenin’s first words underline the importance of the bond between workers and peasants, which is yet to be consolidated:
All over Russia, the vast majority of peasants have said: Enough of playing with the capitalists, we are marching now with the workers! One single decree, abolishing the landlords’ property, will win us the trust of the peasantry. They will realize that their only safety lies in their association with the workers. We shall inaugurate workers’ control of industry.

The All-Russian Congress of Soviets opens in the evening in the great white ballroom at Smolny, flooded with light from enormous chandeliers. 562 delegates are present: 382 Bolsheviks, thirty-one non-party Bolshevik sympathizers, seventy Left Socialist-Revolutionaries, thirty-six Centre Socialist-Revolutionaries, sixteen Right Socialist-Revolutionaries, three National Socialist-Revolutionaries, fifteen United Internationalist Social-Democrats, twenty-one Menshevik supporters of national de-fence, seven Social-Democratic delegates from various nationalist groups and five anarchists. The hall is packed tight, the atmosphere is feverish. The Menshevik Dan opens the Congress on behalf of the outgoing All-Russian Executive; as the new officers are elected, guns thunder on the Neva. The resistance at the Winter Palace is still dragging on. Kamenev, ‘dressed in his Sunday best, and beaming’, becomes Chairman in place of Dan. He proposes an agenda with three headings: organization of authority; war and peace; the Constituent Assembly. The oppositional Menshevik and S-R parties take the floor first. For the Mensheviks there is Martov, their most honest and talented leader, whose extreme physical weakness seemed to symbolize the bankruptcy, despite his great personal courage, of the ideology he served. ‘Martov, planted on the rostrum as usual, with a trembling, bloodless hand over his hip, an undulating, half-comical figure, shaking his head of unruly hair, urges a peaceful solution to the conflict ...’ A fine time to say it! Mstislavsky speaks for the Left S-Rs. His party mistrusted the Provisional Government and was sympathetic to the seizure of power by the Soviets, but had refused to join in the rising. His speech is one qualification after another. Yes, all power to the Soviets – particularly since they have already seized power. But military operations must be stopped immediately. How could we deliberate in the middle of gunfire? To this, Trotsky replies with alacrity: ‘Who, now, is going to be upset by the sound of the guns? On the contrary, it can only improve our work!’

The roar of the guns makes the glass in the windows rattle. The Mensheviks and Right S-Rs denounce the ‘crime which is taking place against Fatherland and Revolution’, and a sailor from the cruiser Aurora comes to the rostrum to answer them.

A bronzed figure he was [Mstislavsky relates], with brusque, confident gestures, and a voice that came straight out, cutting the air like a knife. As soon as he mounted the rostrum, stocky and sinuous, his shaggy chest showing below the high collar that curved back gracefully around his tousled head, the hall rang with cheers. ... ‘The Winter Palace is finished,’ he said. ‘The Aurora is firing at point-blank range.’
‘Oh!’ groaned the Menshevik Abramovich, standing up distraught and twisting his hands. ‘Oh!’ The man from the Aurora responded to this outcry with a large-hearted, graceful gesture, and made haste to calm Abramovich down with a loud whisper that trembled with quiet laughter: ‘They’re firing with blanks. That’s all that will be needed for the ministers and the ladies of the Women’s Battalion.’ Tumult in the hall. The Mensheviks of national defence and the right S-Rs, about sixty delegates, leave, determined ‘to die with the Provincial Government’. They do not get very far: their diminutive procession finds the streets barred to them by the Red Guards, and disperses one by one ...

Late in the night, the Left Socialist-Revolutionaries resolved in the end to follow the Bolsheviks and remain in the Congress.
Lenin did not come to the rostrum until the session of the following morning, when the great decrees on land, peace and workers’ control of production were voted. His appearance set off an immense acclamation from the whole hall. He waited for it to end, looking out calmly over the triumphant crowd. Then, quite simply, without any gesture, his two hands resting on the stand, his broad shoulders leaning forward slightly, he said:

‘We will proceed to construct the Socialist order.’

Storming of the Winter Palace as dramatically depicted by EisensteinMonday, October 8, 2012

North and Service on Trotsky's attitude to Plekhanov

by Alex Steiner

Sometimes a small matter can shed light on a larger problem. In that regard a remark of David North’s in a recent speech to a conference of historians in Mainz, Germany deserves some comment. First some context.

As any regular reader of the Word Socialist Web Site (WSWS) would know, North, the editor-in-chief of that publication, has been vigorously prosecuting a case against the historian Robert Service, whose book, Trotsky: A Biography, is full of numerous errors and outright lies. We are all for exposing the falsifications of history perpetrated by Service and others. Service is a cynical anti-communist whose career has been devoted to discrediting the Russian Revolution and those who led it. His academic affiliation with Oxford University provides a respectable veneer for the rubbish he produces. In his biography of Trotsky he went as far as reproducing a number of Stalinist inspired slanders against Trotsky. North and other critics have done a commendable job in exposing these falsifications.

Robert Service

However it’s also necessary to say that there seems something out of proportion in the fact that this campaign of North and the WSWS against Service’s book has now gone on for over three years. Reading the WSWS one almost gets the impression that this campaign is on a par with Trotsky’s exposure of the Moscow Trials. The latter was an event of world historic importance. The exposure of Service and other academics of the same ilk, while a praiseworthy enterprise, hardly has the same significance today. Unlike Stalin in the 1930s, Service does not command an audience of tens of millions of workers, who while misled by the Stalinists, still had a sense of loyalty to the Russian Revolution and the cause of socialism. No such comparable situation exists today. One has a right to wonder if this continuing attack on an ignoble but not very consequential slanderer has by now come to serve as a convenient way to divert attention from the deep theoretical and political problems that afflict North’s own party.

As it so happens, the small matter I want to discuss ties in directly with those problems. In his most recent outing as a historian North made a revealing error about Service's distortion of Trotsky's attitude toward Plekhanov. Here is what North said:

"Just a few paragraphs later, Service writes: “For the first time in his [Trotsky’s] career he entered into polemics with Plekhanov, whom he now regarded with utter contempt.” The sentence is footnoted. Service informs us that he is citing a letter from Trotsky to the much older revolutionist, Pavel B. Axelrod, dated December 22, 1914. It is part of the famous Nicolaevsky Collection that is housed at the Hoover Institute at Stanford University in Palo Alto, California, where Service did almost all his research for the biography. When I first read this passage, I was taken aback. While Trotsky certainly deplored Plekhanov’s support of the war, it was surprising to read that Trotsky regarded the “father of Russian Marxism” with “utter contempt.” After the Bolsheviks came to power, Trotsky affirmed in several moving essays his intense and enduring admiration of Plekhanov. So what did Trotsky actually write to Axelrod in December 1914? Did Trotsky, in a private letter to an older comrade, give vent to an inner rage provoked by Plekhanov’s political betrayal?

Trotsky’s letter to Axelrod consists of three brief paragraphs. Only the first paragraph makes any reference to Plekhanov. It reads:

Have you read Plekhanov’s pamphlet? I have begun a series of articles about it. For the first time in my life I am polemicizing against Plekhanov. He is not as secure as he had seemed to me.

Most readers, lacking access to the source material, would assume that Service has accurately interpreted the content of the letter that he is citing. But it would be a mistake to extend such credit to Service. There is nothing in the referenced paragraph that suggests that Trotsky’s attitude toward Plekhanov had become one of “utter contempt.” That sentiment, which would reflect on Trotsky’s own character, is simply invented by Service. In reality, this short letter conveys a sense of regret and sorrow over Plekhanov’s evolution, sentiments far more appealing in the circumstances than that suggested by Service." [1]

G.V. Plekhanov, the father of Russian Marxism

Knowing something about North's adulatory attitude toward Plekhanov - he once described himself as "member Number 1 of the Michigan Branch of the G.V Plekhanov fan club" [2] - I began to wonder if perhaps something was amiss in North's account. I did not have available to me the Nicolaevsky Collection from which North quotes,but I do have a copy of Trotsky’s book Political Profiles (published by the press of the former Workers Revolutionary Party of the UK), which consists of a series of sketches of some of the leading figures of Social Democracy before and during the First World War that he encountered during his years of exile in Europe. Most of the sketches were written before the October Revolution although a few consist of speeches Trotsky gave in the early years after the revolution. One such well known piece was a talk Trotsky gave to a meeting of the Moscow Soviet on the day that Plekhanov died in 1918. Trotsky's tone in this speech, titled "In memory of Plekhanov" [3] was to claim for the revolution all that was positive and of lasting value in Plekhanov and discard that which the enemies of the revolution embraced, namely Plekhanov's social chauvinism and his hostility to the revolution.

But there is an earlier piece in that book with the title "Stop Worrying Us" written in 1915, in which Trotsky berates Plekhanov for mis-educating the new generation of workers and youth with imprecations aimed at the parliamentary deputies representing the Social Democrats. Plekhanov called on the deputies to support the war efforts of the Tsarist government. Although Trotsky acknowledged the pioneering work of Plekhanov he was not one to mince his words, and gave free expression to his outrage. He wrote,

"And while immediately around Plekhanov in his surrounding retinue of nobodies there is no one who could make him understand that his public actions are not only destroying him; but also hopelessly darken the image which now forms the property of party history, we are left not only the duty but the right to be contemptuous."[4]

Trotsky addressing Red Army soldiers in Moscow, 1918

So it turns out that in this one instance Service was not making up out of whole cloth the notion that Trotsky held Plekhanov in "utter contempt". True, Service adds the word “utter” in his depiction of Trotsky’s attitude. His account is also one-sided. He provides no context and gives the impression that Trotsky’s attitude toward Plekhanov was solely one of contempt when in reality it was far more complex than that. It is also obvious that Service provided the wrong citation. Instead of the letter to Axelrod, which as North points out, provides no evidence of Trotsky holding Plekhanov in contempt, Service should have cited the sketch “Stop Worrying Us” which does in fact provide some support for his claim. So while it is true, as North says, that “There is nothing in the referenced paragraph that suggests that Trotsky’s attitude toward Plekhanov had become one of “utter contempt.” it is also true that there is solid evidence in another paragraph from a published essay by Trotsky in this same period that he felt a good deal of contempt (if not “utter contempt”) towards Plekhanov from 1914 on. In fact Trotsky is not only describing his own feelings towards Plekhanov, but is insisting that it is both a “right” and a “duty” for other party members to hold Plekhanov in contempt! But leaving aside the smaller matter of whether Service’s footnote established what he claimed or not, the larger question remains, what was Trotsky’s attitude toward Plekhanov after the latter became a social chauvinist. On this larger question North writes,

“That sentiment [contempt], which would reflect on Trotsky’s own character, is simply invented by Service”.

As we have seen, on this larger question North is in fact wrong.

As errors go this may not seem that significant, but I would argue that it’s indicative of a mindset that thinks you can settle scores by collecting incriminating quotations. Even when North's quotation hunting is in the service of a worthy cause, in this case exposing the falsifiers of Trotsky's history, and not (as in his polemics with us) aimed at perpetuating a mythical history of his own political evolution, or smearing a political opponent, it is a poor method for historical scholarship. Furthermore, considering North’s close attention to the writings of both Trotsky and Plekhanov, it is hard to imagine that North was not aware of the quote in the essay “Stop Worrying Us”.

What can then account for North’s error at this speech in front of an audience of international historians? A hint is provided in the highlighted words of North’s last statement,

“That sentiment, which would reflect on Trotsky’s own character, is simply invented by Service.”

The implication is that an attitude of contempt by Trotsky towards Plekhanov would reflect badly on Trotsky’s own character. But why would it? When Service makes this argument [that Trotsky had “utter contempt for Plekhanov] the reason is clear enough. It is part of Service’s character assassination of Trotsky - to portray him as arrogant and overbearing toward his fellow Marxists, echoing in fact the slanders of the Stalinists. And obviously Service sees nothing wrong in Plekhanov’s social chauvinism, and therefore portrays Trotsky as unreasonable and even ungrateful to "the father of Russian Marxism". But on the other hand, why should a revolutionary not feel contempt toward Plekhanov’s support for the war, tempered it is true with respect for his past contribution to Marxism? Recall that Plekhanov’s support for the war effort was so loud and his denunciation of his fellow socialists who opposed the war so vehement that it shocked even those socialists who held a moderate position on the war question. The Italian Socialist leader Angelica Balabanoff expressed her shock when she heard Plekhanov say the following words to her,

“So far as I am concerned if I were not old and sick I would join the army. To bayonet your German comrades would give me great pleasure.”[5]

That North feels that holding Plekhanov in contempt for his actions after World War I reflects badly on Trotsky is more a comment on the drift of North’s politics than anything having to do with a historical analysis of either Trotsky or Plekhanov. For a number of years now North has partaken in an effort in the WSWS and elsewhere to soften the conflict between Social Democracy and revolutionary Marxism. This became an important issue in our polemics with North. (See Dialectical Path of Cognition and Marxism Without its Head or its Heart.) [6] Particularly in our essay The Dialectical Path of Cognition, we brought out the sharp differences that Lenin had with Plekhanov on philosophical questions. His critique of Plekhanov emerged when Lenin undertook a study of Hegel's Science of Logic in the opening days of World War I as part of an effort to get at the philosophical roots of the betrayal of orthodox Marxists such as Plekhanov and Kautsky. Lenin located their failure in their rejection of dialectics and their adaptation to the philosophical methods of the bourgeoisie. North strongly disagreed, basically denying that philosophical method has anything to do with one's political practice. North then went on to ascribe the political betrayal of the principles of socialist internationalism and opposition to imperialist war by Plekhanov and Kautsky to the personal misfortunes of their fate. We showed that North's softening of the theoretical conflict between Social Democracy and Marxism was the flip side of the WSWS's turn in practice away from Trotskyism into the blind alley of sectarian abstentionism on the one hand and adaptation to bourgeois nationalism on the other. [7] North has over the past decade continued to blur the conflict between Social Democracy and Marxism. We had noted this continuing trajectory of North's work when we commented on his participation at another conference where he indicated his solidarity with a revisionist school of historians who have in recent years denied that there was ever a philosophical break by Lenin with the Second Internartional. [8]

A page from Lenin's notes on Hegel

Thus, North's error in his lecture on Service, while a small matter in itself, provides an insight into an attitude that has been developing for over a decade. And we are not speaking about the attitude of Trotsky toward Plekhanov in this case, but the attitude of North toward Trotsky. One might say that in this one instance North goes from defending Trotsky against Service to defending North against Trotsky.

[1] http://wsws.org/articles/2012/oct2012/lect-o04.shtml
[2] I previously wrote an extended critique of North’s mostly uncritical attitude toward Plekhanov and its relationship to his current political perspective. See my essay, The Dialectical Path of Cognition and Revolutionizing Practice.  For the "fan club" quote, see http://permanent-revolution.org/polemics/dialectical_path.pdf, page 71.
[5] Quoted in Plekhanov: The Father of Russian Marxism, by Samuel H. Baron. P. 324.
[6] The Dialectical Path of Cognition was composed in 2003 and published on the permanent revolution web site in 2006.  That essay includes a thorough critique of Plekhanov's Marxism. See http://permanent-revolution.org/polemics/dialectical_path.pdf.  Marxism Without its Head or its Heart (MWHH) was published in installments in 2007.  In that document the relationship between philosophy and political practice is discussed most explicitly in chapter 1, http://www.permanent-revolution.org/polemics/mwhh_ch01.pdf, chapter 3,
[7] For a discussion of the WSWS's sectarian abstentionism towards the revolutionary events in Mexico, see Chapter 1 of MWHH, http://permanent-revolution.org/polemics/mwhh_ch01.pdf, page 19 and following. For a discussion of the WSWS's abstentionist attitude toward an important strike of transit workers in New York, see chapter 5 of MWHH, http://www.permanent-revolution.org/polemics/mwhh_ch05.pdf, page 122 and following.  For a discussion of the WSWS's adaptation to bourgeois nationalism in Iraq, see chapter 2 of MWHH,  http://www.permanent-revolution.org/polemics/mwhh_ch02.pdf, page 25 and following.  
[8] At a conference held in 2008, North shared the podium with Lars Lih, the most outspoken historian pushing the thesis of a continuity between Lenin and the theory and practice of the Second International. See Comments on 'Leon Trotsky, Soviet Historiography, and the Fate of Classical Marxism' , http://forum.permanent-revolution.org/2008/12/comments-on-leon-trotsky-soviet.html.